Biznes

Rynek walutowy Forex – co warto na jego temat wiedzieć i jak inwestować?

Samo pojęcie rynku walutowego jest proste. Jest to segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrotu walutami obcymi. Wykorzystuje się tutaj podaż i popyt. Dziś podpowiemy Wam jak inwestować waluty na rynku Forex.

Jak działa rynek Forex?

Rynek walutowy Forex ma charakter międzynarodowy. Odbywa się na nim handel walutami. Można je sprzedawać, ale też kupować po ustalonej w danym momencie cenie. Ten międzynarodowy pozagiełdowy rynek walutowy nie ma siedziby, ale i tak jest uznawany za najbardziej płynny. Handlują na nim różne podmioty, nie tylko inwestorzy prywatni, ale też banki, czy korporacje. Forex umożliwia handel walutami przez całą dobę 5 dni w tygodniu. Daje też kilka sposobów inwestowania w waluty. Najczęściej są to transakcje spekulacyjne. Można więc sięgać nawet po instrumenty pochodne. Są to instrumenty finansowe, których wartość uzależniona jest od ceny instrumentów bazowych. Mogą więc odzwierciedlać kurs danej waluty. Do najbardziej znanych instrumentów pochodnych zalicza się kontrakty na różnicę kursową. My dziś skupimy się na walutach i podpowiemy Wam jak w nie inwestować na Forexie, przy czym zawsze musicie pamiętać o tym, że ryzyko inwestycji jest duże i nie ma czegoś takiego jak pewna inwestycja, która zawsze przynosi zyski. Zaleca się dywersyfikację portfela na różne instrumenty finansowe. 

W jakie waluty można inwestować na Forexie?

Przedmiotem obrotu na rynku Forex są pary walutowe. Konstrukcja każdej pary wygląda w podobny sposób, a mianowicie prezentuje stosunek wartości jednej waluty do drugiej. Jedna waluta jest bazowa, zaś druga kwotowana. Cena każdej pary walutowej określana jest mianem kwotowania. Za jej pomocą określa się, ile waluty kwotowanej można kupić za jedną jednostkę waluty bazowej. Waluta bazowa zawsze znajduje się na pierwszym miejscu w parze, zaś waluta kwotowana znajduje się na drugim miejscu. Pary walutowe można podzielić na kilka grup. Najpopularniejsze waluty to Majors, natomiast drugorzędne określa się mianem Minors, zaś mało znane, które pochodzą z krajów rozwijających się nazywają się Exotic. Jest wiele sposobów na inwestowanie w rynek walutowy Forex z wykorzystaniem walut. Najczęściej inwestorzy kupują określoną liczbę waluty i czekają aż jej cena wzrośnie. Zarabiają właśnie na tej różnicy. Ale można również wykorzystać pozagiełdowe instrumenty pochodne i tutaj zawiera się  kontrakty na różnice cenowe. Kontrakt zawarty jest pomiędzy inwestorem a brokerem. Obie strony zobowiązują się do wymiany kwoty, której wartość jest równa różnicy pomiędzy ceną otwarcia a ceną zamknięcia pozycji. Inwestorzy mogą śledzić notowania walut online i na tej podstawie podejmować decyzje inwestycyjne. 

Czy inwestowanie w różnice walutowe jest ryzykowne?

Każda inwestycja na rynku Forex jest ryzykowna. Oczywiście można wypracowywać zyski spekulując na akcjach. Jednak poziom ryzyka inwestycyjnego jest w tym przypadku bardzo duży. W przypadku kontraktów CFD inwestorzy mogą skorzystać z dźwigni finansowej. Im wyższa jest dźwignia, tym oczywiście można więcej zarobić, ale też ryzyko strat jest duże i może przewyższać posiadany kapitał inwestora. Aby zmniejszyć ryzyko strat, należy zapoznać się z rynkiem, ale też wybrać odpowiednie pary walutowe i zastosować strategie.