Blog

Wymiana towarowa z Wielką Brytanią

Wymiana towarowa z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku zmieniła się ze względu na opuszczenie Unii przez Anglię.

W tym przypadku należy zwrócić uwagę na wejście w życie nowych przepisów, które nakładają na eksporterów nowe obowiązki, takie jak przykładowo posiadanie indywidualnego numeru EORI, który można uzyskać w profilu PUESC. Dzięki temu otrzymamy numer, który zarejestrujemy w systemie skarbowo-celnym, składa się on z numeru NIP oraz dodatkowych cyfr.

Wymiana towarowa z Wielką Brytanią

Eksport towarów do Wielkiej Brytanii po Brexicie

W przypadku eksportu oraz importu do Wielkiej Brytanii będą wymagane także dodatkowe dokumenty, dotyczące towaru, jego pochodzenia, powinniśmy także określić, jaki jest rodzaj towarów. W przypadku niektórych rodzajów leków, żywności powinniśmy posiadać także dodatkowe dokumenty. W przypadku kiedy importujemy spoza Unii Europejskiej do Polski, powinniśmy posiadać certyfikaty europejskie, które pozwalają na sprzedaż towarów w Polsce, jak również na terenie całej Unii. Ograniczeniami mogą być objęte leki, produkty żywnościowe, niektóre towary, które objęte są embargiem, nie możemy sprowadzać ich legalnie do kraju. Wiele firm zajmujących się handlem międzynarodowym korzysta z pomocy firm logistycznych, agencji celnych, które mogą załatwić wiele formalności w ich imieniu.

Należy zwrócić uwagę na klasyfikacje produktów, pochodzenie towaru, w przypadku eksportu do Anglii należy odpowiednio oznaczyć towar w celu przeprowadzenia odprawy celnej. Dodatkowo powinniśmy znać kody towarów, w Wielkiej Brytanii jest to HS Code, który znajdziemy na stronie internetowej brytyjskiego urzędu. W przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii należy pamiętać o właściwej odprawie celnej, przygotowujemy wówczas zgłoszenie celne, które obecnie możemy złożyć online lub też w tradycyjnej formie papierowej. Możemy wybrać firmę kurierską, która dostarczy dokumenty przykładowo do punktu przeładunkowego, portu czy lotniska, jak również korzystać z kompleksowej obsługi agencji celnej.

Więcej informacji na temat eksportu do Wielkiej Brytanii możemy znaleźć na stronie brexit export, dowiemy się jakie przepisy obowiązują podczas eksportu. Należy pamiętać, iż stawka VAT w przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii wynosi 0%, podobnie jak w przypadku eksportu do innych krajów, które nie znajdują się w Unii Europejskiej. Ale w tym przypadku obowiązek VAT-u powstaje w momencie dostawy do odbiorcy.