Biznes, Blog

Ponowny egzamin na prawo jazdy

Kierowcy współpracujący z policją, u których stwierdzono, że alkohol w wydychanym powietrzu przekracza dopuszczalny limit, mogą spotkać się z zawieszeniem prawa jazdy.

Okres zawieszenia różni się w zależności od sytuacji i przypadku. Większość sytuacji wymaga złożenia wniosku o przesłuchanie w bardzo krótkim czasie. Powinieneś skontaktować się z adwokatem specjalizującym się obrona kierowców, którzy prowadzili pojazd po pijanemu, i który może ci pomóc w przywróceniu uprawnień do prowadzenia pojazdu. Jeśli Twoje prawo jazdy zostanie zawieszone z powodu jazdy pod wpływem po wydaniu wyroku skazującego lub aresztowania, nadal możesz przywrócić uprawnienia do kierowania pojazdem. Na rozprawie spoczywa na tobie obowiązek udowodnienia, że powinieneś odzyskać prawo jazdy, będzie to polegało na udowodnieniu, że twoje dzieci, potrzeby medyczne, zatrudnienie lub inne okoliczności wymagają kierowania pojazdem.
Jeśli zawieszenie prawa jazdy dotyczy wyłącznie aresztowania, a nie skazania, możesz również złożyć odwołanie. Ponowny egzamin na prawo jazdy

Jeśli na przykład sędzia stwierdzi, że funkcjonariusz przeprowadził nielegalne zatrzymanie, może on wydać orzeczenie na twoją korzyść i przywrócić prawo jazdy.

Zawieszone bądź odebrane prawo jazdy może mieć wpływ na zdolność do pracy lub opieki nad dziećmi, czy osobą niepełnosprawną i jest ogólnie niewygodne. W obliczu zawieszenia bez wątpienia będziesz chciał przywrócić uprawnienia tak szybko, jak to możliwe, ale zachowaj ostrożność, aby postępować tylko za radami swojego adwokata. Jeśli chcesz się skontaktować z adwokatem specjalizującym się w tego typu sprawach, odwiedź stronę. Jeśli uczestniczysz w rozprawie odwoławczej bez odpowiedniej reprezentacji, możesz przypadkowo złożyć oświadczenia lub wnioski, które mogą i zostaną wykorzystane przeciwko tobie na późniejszym etapie procesu. Jeśli jesteś aresztowany, skonsultuj się z doświadczonym adwokatem do spraw prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, który może zająć się sprawami karnymi związanymi z aresztowaniem, a także wszelkimi kwestiami związanymi z zawieszeniem czy odebraniem prawa jazdy.